Any 1997

Reforma de Can Vall

Amb aquesta reforma va començar la nostra història. El projecte tenia l’objectiu de rehabilitar i restaurar la Casa de Can Vall.

A partir d’aquest projecte, l’any 1995, es va crear l’empresa Promocions Vallrovi, S.L., el nom prové d’Agustí Vall (VALL) i de Carme Rovira (ROVI). Aquest mateix any es va constituir l’empresa i es van començar les obres.

La nostra principal activitat és la construcció de vivenda d’obra nova: xalets, cases adossades, cases unifamiliars i pisos; així com la urbanització de plans urbanístics.